Renta

W takiej sytuacji osobom wobec, które zmarły miał obowiązek utrzymywać (np.: małżonek, dzieci, niekiedy rodzeństwo czy rodzice albo dalsi krewni) przysługuje renta. Przyznanie renty jest możliwe nawet, gdy osoba, która straciła najbliższego nie popadła w ubóstwo jak też w sytuacji, gdy sam zmarły nie był osobą szczególnie majętną.Najbliżsi zmarłego, którzy w wyniku jego śmierci doznali znacznego pogorszenia sytuacji życiowej mogą domagać się z tego powodu stosownego odszkodowania. Pogorszenie sytuacji życiowej nie oznacza tylko pogorszenia sytuacji materialnej. Obejmuje również: pogorszenie sytuacji finansowej, utratę starań o wychowanie dzieci, utratę pomocy w gospodarstwie domowym, utratę potomka, który w nieodległej przyszłości mógłby dostarczać środków majątkowych, pogorszenie samopoczucia, które powoduje brak energii życiowej i gorsze wyniki w pracy.