Szkody medyczne

Chodzi tu o zakażenia do jakich dochodzi w szpitalach, klinikach czy przychodniach. Są one efektem niezachowania higieny i zaniedbań organizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia co powoduje obecność na dłoniach personelu i sprzęcie medycznym rozmaitych bakterii oraz wirusów. Najczęściej są to gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) i wirusy powodujące wirusowe zapalenie wątroby (WZW, zwane potocznie żółtaczką). Niewykonanie swych obowiązków przez lekarzy albo inny personel medyczny w wyniku czego dochodzi do wyrządzenia szkody. Konieczne jest wykazanie winy takiej osoby. Z uwagi na fakt, że wskazanie konkretnych osób i zaniedbań jest w praktyce niemożliwe sądy orzekając w sprawach zakażeń wytworzyły praktykę domniemania winy placówki zdrowotnej. Problemem jaki pojawia się jest wykazanie, że to właśnie w tym a nie innym szpitalu doszło do zakażenia w sytuacji, gdy poszkodowany leczył się w kilku szpitalach.