W razie śmierci osoby

Odzyskujemy koszty pogrzebu temu kto je poniósł. Można wymienić koszty kremacji, przygotowania zwłok do pochówku, trumny, urny, nagrobka, odzieży żałobnej i stypy.