Zwrot innych kosztów

 

Jeżeli miałeś kolizję, wypadek, w którym uszkodzony został Twój pojazd, zaś sprawcą (winnym) kolizji jest inny kierowca, bądź miało miejsce inne zdarzenie za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot przysługuje Ci:

  • odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – ubezpieczyciel musi wypłacić Ci odszkodowanie bez względu na to czy naprawiłeś samochód czy też nie, nie ma prawa wymagać od Ciebie faktur, udokumentowania kosztów nabycia części,
  • pojazd zastępczy, jeżeli uszkodzony pojazd nie nadaje się do dalszego użytkowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, pojazd ten winien odpowiadać klasie Twojego samochodu, czas na który przysługuje Ci najem:
    • w przypadku szkody częściowej pojazd zastępczy przysługuje Ci na cały czas naprawy Twojego pojazdu w warsztacie (do dnia odbioru naprawionego pojazdu),
    • w przypadku szkody całkowitej – pojazd zastępczy przysługuje Ci do czasu zakupu nowego pojazdu, bądź do czasu wypłaty odszkodowania, w zależności, które zdarzenie nastąpi szybciej.
  • zwrot utraconych dochodów – jeżeli w skutek wypadku np. nie dojechałeś na spotkanie, które miało przynieść Ci profity możliwe jest dochodzenie tych środków od ubezpieczyciela,
  • odszkodowanie za przedmioty uszkodzone podczas kolizji – np. uszkodzone okulary, uszkodzony telefon komórkowy, ubrania,
  • Gdy poszkodowany poniósł wydatki związane z  poruszaniem się komunikacją miejską na taksówki czy też wydatki na dojazdy na leczenie jak i również gdy dostosowanie urządzeń czy pomieszczeń do potrzeb osoby, która w wyniku wypadku stała się niepełnosprawną.

Możemy w Twoim imieniu dochodzić roszczeń do trzech lat wstecz, nawet jeżeli nie zgłosiłeś sprawy ubezpieczycielowi lub policji. W sprawach karnych możemy dochodzić roszczeń 20 lat wstecz.

Jeżeli wypłacone odszkodowanie nie jest dla Ciebie zadowalające za naszym pośrednictwem, możesz dochodzić także dopłaty.