Zwrot kosztów leczenia

 Leki, sprzęt ortopedyczny, protezy, wizyty lekarskie i rehabilitacja są niejednokrotnie kosztowne. Odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do zwrotu takich kosztów.  Na żądanie poszkodowanego odpowiedzialny za szkodę zobowiązany jest wyłożyć na koszty leczenia pewną sumę z góry.