Zwrot utraconych dochodów

Możliwa jest całkowita lub chwilowa utrata zdolności do pracy. W takiej sytuacji świadczenia z ubezpieczenia społecznego (ZUS) mogą być nie wystarczające. Od odpowiedzialnego za szkodę można domagać się zwrotu różnicy między dochodami osiąganymi a świadczeniami z ubezpieczenia społecznego.  W wyniku wypadku można utracić również szansę na poprawienie sytuacji majątkowej. Jeżeli poszkodowany jest pewny , że gdyby wypadek nie zaistniał, wykorzystałby szansę na zarobienie dodatkowych pieniędzy to również można domagać się utraconych w ten sposób korzyści.